วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552

พิธีทำบุญวันสงกรานต์

พิธีทำบุญวันสงกรานต์
ของใช้ในพิธี (กรณีทำบุญเลี้ยงพระร่วมกัน)
- โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องตั้ง (เหมือนทำบุญเลี้ยงพระทั่วไป ๆ ไป)
- ที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ - โต๊ะวางอัฐบรรพชน
- เครื่องดื่มรับรองพระสงฆ์ - ภัตตาหารถวายพระสงฆ์
- โต๊ะพักอาหารที่ผู้ร่วมพิธี นำมา
- จตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์
- ด้ายสายสิญจน์พิเศษ 1 ม้วน สำหรับพระสงฆ์ชักบังสุกุลอัฐิรวมญาติ
- น้ำหอมสรงน้ำพระพุทธรูป - พระสงฆ์ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ฯลฯ
- อัฐิบรรพชนเพื่อบังสุกุลรวมญาติ (ถ้าประสงค์)

ลำดับพิธี (ถึงกำหนดเวลา)
ประทาน - จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย กราบพระรูป (ผู้ร่วมพิธีพนมมือ)
ผู้ร่วมพิธี - รับศีล - ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ประเคนภัตตาหารพระสงฆ์ (พระสงฆ์ฉันเสร็จ)
- ทอดผ้าบังสุกุล หรือประเคนด้ายสายสิญจน์พระสงฆ์ (ถ้าไม่มีผ้าบังสุกุล)
(พระสงฆ์ชักบังสุกุลเสร็จ)
- ร่วมกันประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์
- กรวดน้ำ - รับพร
- รับประพนมน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์
- กล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัย
- สรงน้ำพระพุทธรูป - พระสงฆ์
- รดน้ำดำหัว - ขอพรผู้ใหญ่
- เล่นสาดน้ำกันตามประเพรีอันดีงาม
- ปล่อยนกปล่อยปลา (ถ้ามี)
หมายเหตุ - ถ้าจัดงาน 2 วัน อาจมีพิธีแห่พระพุทธรูป ในวันที่ 12 เมษายน ตั้งพระพุทธรูปให้คนสรงน้ำ จัดมหรสพฉลอง และอาจมีการประกวดนางสงกรานต์ด้วยในตอนค่ำ (หรือเวลาใดแล้วแต่สะดวก)
- บางแห่งอาจมีเพียงทำบุญตักบาตรในเช้าวันที่ 13 เมษายน (รับศีลก่อนตักบาตร) ตักบาตรเสร็จแล้ว นิมนต์พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้ แล้วรดน้ำดำหัวขอพระผู้ใหญ่ (ถ้าประสงค์)
คำบูชาพระรัตนตรัย
อิมินา สักกาเรนะ พุททธัง ปูเชมิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมิ
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ
สุปะฏิบันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ
คำขอขมพระรัตนตรัย
ว่าบทนะโม ฯ พร้อมกัน 3 จบ
โย โทโส, โมหะจิตเตนะ, พุทธัสสะมิง, ปะกะโต มะยา
ขะมะถะ เม, กะตัง โทสัง สัพพปาปัง, วินัสสะตุ
โย โทโส, โมหะจิตเตนะ ธัมมัสสะมิง, ปะกะโต มะยา
ขะมะถะ เม, กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง, วินัสสะตุ
โย โทโส, โมหะจิตเตนะ สังฆัสะมิง, ปะกะโต มะยา
ขะมะถะ เม, กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง, วินัสสะตุ ฯ
หากข้าพเจ้า, ได้ประพฤติล่วงเกิน, ต่อพระรัตนตรัย, ด้วยอำนาจแห่งโมหะ, หรือด้วยความพลั้งเผลอ, ข้าพเจ้าขอกราบขมาต่อพระรัตนตรัย, และจะสำรวมระวังต่อไป, ขอพระรัตนตรัย, ได้โปรดงดโทษ, และอำนวยพรให้ข้าพเจ้า, ประสบแต่สรรพมิ่งมงคลตลอดไป. ฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น