วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552

ทำบุญขึ้นบ้านใหม่


ทำบุญขึ้นบ้านใหม่(เปิดสำนักงานใหม่, เปิดป้าย)
คำจำกัดความ คือ การทำบุญในคราวที่ขึ้นบ้านใหม่ หรือย้ายไปอยู่ที่ใหม่
ประวัติย่อ ทำสืบ ๆ กันมาจนเป็นประเพณีนิยม
สิ่งของที่ใช้ในพิธี
ก. เครื่องพิธีสงฆ์ (ดูข้างต้น)
ข. เครื่องเจิม
ค. ทรายเสก
ทำเพื่อ บำรุงขวัญและเป็นสวัสดิมงคล
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพิธี
- ผู้ทำพิธีคือ พระสงฆ์ จำนวน 6, 7, 9, รูป ตามความเหมาะสม
- เจ้าภาพคือ เจ้าของอาคารหรือผู้แทน
- ผู้เข้าพิธีคือ เจ้าภาพ แขกผู้รับเชิญ และพิธีกร
- พิธีกรคือ ผู้รู้พิธีนี้
- ผู้ควรรับเชิญคือ ญาติมิตร บุคคลที่คุ้นเคย เพื่อนบ้านใกล้เคียง
กาลที่ควรจัดทำ ตามฤกษ์หรือโอกาสที่เจ้าภาพกำหนดขึ้น
สถานที่จัดทำ บ้านที่สร้างใหม่ หรือย้ายไปอยู่ใหม่
วิธีทำ
ก. ขั้นเตรียมการ
(1) เตรียมหาฤกษ์ หรือกำหนดกะวันเวลาไว้, นิมนต์พระสงฆ์, เชิญพิธีกร
(2) เตรียมสิ่งของที่จะใช้ในพิธีให้พร้อม
(3) วงด้ายสายสิญจน์จากพระพุทธรูป (เวียนประทักษิณ) ไปรอบอาคารหรือรั้วบ้าน
(4) เตรียมเครื่องไทยธรรม
ข. ขั้นปฏิบัติการ
(1) เจ้าภาพจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
(2) พิธีกร อาราธนาศีล, พระสงฆ์ให้ศีล
(3) พิธีกรอาราธนาปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
(4) เจ้าภาพหรือผู้แทนถวายภัตตาหารเช้า หรือเพลตามโอกาสที่จัดทำ
(5) เจ้าภาพหรือผู้แทนถวายเครื่องไทยธรรม
(6) พระสงฆ์อนุโมทนา
(7) เจ้าภาพกรวดน้ำและรับพรตามลำดับ
(8) นิมนต์พระสงฆ์รูปเป็นประธาน ฯ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ (พระสงฆ์นอกนั้นเจริญชัยมงคลคาถาชยันโต...) เจิมประตูบ้าน ประตูเรือน ประตูห้องนอน ตามฤกษ์ที่กำหนด หรือความประสงค์ของเจ้าภาพ และโปรยทรายเสกรอบบริเวณบ้าน (บ้านที่สร้างใหม่) ถ้าเป็นบ้านเก่าเคยโปรยทรายแล้วไม่ต้องโปรยซ้ำ
(9) บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ (ถ้ามีเครื่องบรรเลง) เป็นเสร็จพิธี
หมายเหตุ
ในกรณีเปิดอาคารหรือป้าย ให้เตรียมป้าย, แพรคลุมป้าย, กรรไกรสำหรับตัดหรือเชือกสำหรับชัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น