วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552

พิธีถวายสังฆทาน


พิธีถวายสังฆทาน
1. จำนวนพระสงฆ์
ไม่จำกัดจำนวน
2. เครื่องสังฆทาน
- อาหารคาวหวานและของใช้อื่น ๆ ตามสมควร
- ดอกไม้ธูปเทียนและปัจจัยใส่ซอง (ใช้ใบปวารณา) จัดเป็นชุด วางไว้เบื้องหน้าพระสงฆ์แต่ละรูป
3. วันเวลาถวาย
ควรถวายเวลาก่อนเที่ยง
4. ลำดับพิธี
- จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย แล้วกราบ 3 ครั้ง
- อาราธนาศีล และรับศีล
- ว่าบท นะโม 3 จบ แล้วกล่าวคำถวายสังฆทาน
- ประเคนเครื่องสังฆทาน
- พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ำ
- กราบ 3 ครั้ง เป็นเสร็จพิธี
หมายเหตุ
- คำถวายสังฆทาน
อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ ฯ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายภัตตาหาร, พร้อมด้วยเครื่องบริวารเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับภัตตาหาร, พร้อมด้วยเครื่องบริวารเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์ และความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น